Resultaat in gips.
Zo'n gipsen positief is een basis voor verdere verwerking.
Op deze manier maken we zeer gedetailleerde afdrukken.
Van voet tot compleet lichaam.